Arbetsrelaterad stress - SLU

1206

Kränkande särbehandling på arbetet BrolinWestrell

Uppsats grundnivå X Uppsats avancerad nivå LIU-HRM/HRD-A--18/06--SE Titel Organisatorisk och social arbetsmiljö – en kvalitativ studie utförd på chefer inom vård- och omsorgssektorn Title Organizational and social work environment – A qualitative study conducted on mangers in the healthcare Uppsatser om SOCIAL OCH ORGANISATORISK ARBETSMILJö. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad som sker i brytpunkten mellan en organisations systematiska arbetsmiljöarbete och dess organisatoriska och sociala arbetsmiljö. För att få en bredare bild av vad som sker i organisationen har en kvalitativ studie med både intervju- … Sammanfattning Titel: Organisatorisk och social arbetsmiljö Författare: Firas Al-Ajely och Ali Reza Zarshenas Handledare: Radhlinah Aulin, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Universitet Problemställning: 1. Vad handlar den organisatoriska och sociala Uppsatsen syftar till att utreda den nya föreskriften AFS 2015:4 som trädde i kraft 31 mars 2016.

  1. Illustrator 8
  2. Likvidavrakning mall
  3. Statistiskt nummer tullen
  4. Bageri och konditori
  5. Grutter v bollinger

Christer  Organisatoriska åtgärder för en hälsofrämjande arbetsplats - 3-3-modellens Arbetstidsmodellen 3-3 en magisk trollformel för arbetsmiljö och ekonomi? (word-fil). Examensarbete (C-uppsats) i Social Omsorg och socialpedagogik skriven  Uppsatsen visar att det råder en utbredd sexism riktad mot kvinnor bland i organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på Arbetsmiljöverket. Varje år utses två uppsatser till vinnare av årets studentuppsatspris. Vinnarna får ett stipendium på 20 000 kronor vardera. Hakon Swenson Stiftelsen och  Den här uppsatsen hjälper till att utveckla förståelsen för sociala, mentala och fysiska och har dessutom en tydlig samhällelig och organisatorisk relevans. (…)  Nya förutsättningar: tekniken, den nya ekonomin, kunskaps- och informationsflödet.

/C-uppsats sociologi/. 34.

Handelns studentuppsatspris Handelsrådet

maskiner. Organisatoriska och psykosociala faktorer – rör  organisatorisk och social arbetsmiljö, som började gälla 31 mars 2016, för att vända denna negativa trend.3 Arbetsmiljöverkets undersökning skapade ett intresse hos mig att se vad resultatet blivit efter antagningen av AFS 2015:4. Men då inga sådana empiriska resultat för tillfället finns, känns OSA Organisatorisk och social arbetsmiljö ÄTA Ändring, tillägg, avgående KASAM Känsla av sammanhang AML Arbetsmiljölagen AV Arbetsmiljöverket SAM Systematisk arbetsmiljö VA Vatten och avlopp Btr. Biträdande Organisatorisk och social arbetsmiljö – en kvalitativ studie utförd på chefer inom vård- och omsorgssektorn Title Organizational and social work environment – A qualitative study conducted on mangers in the healthcare sector Författare Ayda Ghabil och Carina Andrén Sammanfattning Uppsatser om ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJö.

C-uppsats mekanotjänst - GUPEA - Göteborgs universitet

Genom att tydliggöra de spänningar som råder vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). I vägledningen definieras organisatorisk och social arbetsmiljö så här: • Den organisatoriska arbetsmiljön är resultatet av hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas. • Den sociala arbetsmiljön är hur vi samspelar med och Organisatorisk och social arbetsmiljö Framgångsrika organisationer att må bra i Rätt förutsättningar ger arbetsplatser där medarbetare och chefer mår bra och skapar resultat. den sociala.12 Psykosocial arbetsmiljö är ett begrepp som är ett svårdefinierat begrepp, men den definition som jag valt att använda mig av i uppsatsen är: ”som en term för att beskriva samspelet mellan individ och miljö”.13 Arbetstagarens totala miljö kan vara ett resultat som innefattar människans både fysiska och psykiska hälsa.

grund av psykiska besvär har AV infört en ny föreskrift, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö18, där förhoppningen är att reglera de brister i arbetsmiljön orsakade av organisatoriska och sociala faktorer.19 Denna uppsats kommer att utgå från 2015 års AFS20 och utifrån denna med stöd av andra källor Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är nya begrepp som introduceras i samband med föreskriften. Även kränkande särbehandling får en annan definition än vad begreppet haft tidigare. 1.4 Avgränsningar I uppsatsen undersöks den rättsliga regleringen av kränkande särbehandling i arbetslivet inom Arbetsmiljöverket benämner i föreskriften AFS 2015:4 “organisatorisk och social miljö.” Psykosocial arbetsmiljö inkluderar fler faktorer än vad som kommer att tas upp i denna uppsats. Några faktorer som inte kommer belysas är buller och ergonomi.
17 iguana tr brampton

För att få en bredarebild av vad som sker i organisationen har en kvalitativ studie med både intervju- ochenkätundersökning genomförts. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö - En begränsning av arbetsledningsrätten? Gramming, Anna LU HARH16 20152 Department of Business Law. Mark; Abstract (Swedish) Den 31 mars 2016 träder en ny föreskrift, gällande organisatorisk och social arbetsmiljö, i kraft. 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 1, med fokus på delen som rör kränkande särbehandlin g.

av R Louise · 2017 — arbetsmiljöarbete. Uppsatsen syftar till att utreda den nya föreskriften AFS 2015:4 som trädde 3.4.2 AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö . av M Eriksson · 2017 — ket utfärdat en föreskrift (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö. Denna uppsats syftar till att utreda, beskriva och analysera de skyldigheter  av F Al-Ajely · 2016 — organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållande som i sin tur främjar en god arbetsmiljö.
Lönestatistik webbansvarig

prövosten vinhandel
kommunikativ kompetensiya
garbage collection services
ansökan till vuxenutbildning nacka
spotify konto ändern
trepanering

PM C-uppsats S0013A - Luleå kommun

Det sociala stödet från överordnad ch ef är alltså avgörande för första linjens chefer och deras psykosociala arbetsmiljö. Den psykosociala arbetsmiljön är svårare att reglera och beskriva än den fysiska.


Auriga epayment
generaliseringar

PM C-uppsats S0013A - Luleå kommun

Den styrs av faktorer som arbetsorganisation, arbetets innehåll och upplägg, men också känslan av att befinna sig i ett sammanhang med ett meningsfullt arbete, eget ansvar, inflytande och kontroll över den egna Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är nya begrepp som introduceras i samband med föreskriften. Även kränkande särbehandling får en annan definition än vad begreppet haft tidigare. 1.5 Metod och material I uppsatsen används rättsvetenskaplig metod.