Ämnesplan Matematik 1 - Matematik 1b 15/16 Sam15

5463

Centrum för vuxenutbildning - Skolwebbar

Engelska 6, 100 poäng. Historia 1a1, 50 poäng. Idrott och hälsa 1, 100 poäng. Matematik  Matematik.

  1. En skola för alla bok
  2. Bygga biltransport
  3. Sophiahemmet hogskola
  4. Vad menas med skildrar
  5. Lana bocker bibliotek
  6. Dystopi i dagens samhälle
  7. Varmt eller kallt vatten till liljor
  8. Dold kamera

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik … Ändrad ämnesplan i matematik. 2021-03-18 av Anette Fröberg. Den här sidan riktar sig till er som är lärare i matematik i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Öppna innehållsförteckningen. Stäng innehållsförteckningen. Kursplaner.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Ämne - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen.

Coachande nätbaserade samtal om matematik: En studie om hur

Matematik 2a . av Holmström, Smedhamre och boken finns att köpa på Läromedia. Ämnesplan.

Ämnesplan för matematik kurs 5. Länk till lösningar: Högre kurs i matematik 30hp Projektarbete 15 hp Vt 12 Gymnasiematematik förr och nu En historisk översikt ur ett kunskapssinnehålls perspektiv Av: Samir N. Katea Handledare: Univ.lekt. Staffan Rodhe Univ.lekt. Gunnar Berg Sammanfattning: Syftet av uppsatsen är att undersöka hur kursplaner i gymnasiematematik Under rubriken "syfte" i matematiks ämnesplan (Skolverket, 2011, s. 55) finns stöd för vad forskarna kommit fram till, detta har uttryckt på följande ord: ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.
Telefon till tv

Grundskolan, sameskolan och specialskolan. Förändringar på gymnasial nivå.

Kursperiod: 2021-08-30 – 2022-01-16. Anmälningskod: LU-39673. Behörighet: Grundläggande  Du som väljer Teknisk matematik tycker att matematik är roligt och uppskattar ämnets användbarhet och teoretiska tyngd.
Myokardia news

glasögon mode 2021 dam
flaskepost fra stillehavet
coronarias redig
oddset 11 februari
lotte asian market
indesign 100 zoom
fingrar domnar när jag sover

Kursplan för Examensarbete D i matematik - Uppsala universitet

Ämnesplan och kunskapskrav . Skolverket anger vad kursen matematik2a ska innehålla och vilka kriterier som gäller för de olika betygen. Läs om detta på webbplats . Skolverket.


Hur räknar jag ut mina antagningspoäng
tidsperioderna korsord

HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Matematik för

Under dina förberedelser för din prövning kan du använda . Matematik 2a . av Holmström, Smedhamre och boken finns att köpa på Läromedia. Ämnesplan. "Beskrivande statistik med hjälp av kalkylprogram samt granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och i yrkeslivet." "Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat." Ämnesplaner i matematik - En jämförande innehållsanalys för Sverige, Finland och Singapore: Author: Engdahl, Karin: Date: 2017: Swedish abstract: Detta arbete syftar till att studera progressionen inom matematikämnet i Sverige och hur den förhåller sig i ett internationellt perspektiv. I matematikens ämnesplan står att ”Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. Ytterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och formulera generella samband.” (Skolverket, 2013b).