Var med och bidra till minskad klimatpåverkan i byggsektorn

2473

Byggsektorns klimatpåverkan i klass med flygets – hög tid för

Inrikes transporter Byggsektorn står för omkring en femtedel av Sveriges totala koldioxidavtryck och hälften av byggsektorns klimatpåverkan kommer från byggmaterialet. Därför är det viktigt att aktivt arbeta med att ta fram processer och material som bidrar till att nå Sveriges mål, att vara fossilfritt år 2045. "Fem viktiga åtgärder för att minska byggsektorns klimatpåverkan" Publicerad 2019-11-05 "Fem viktiga åtgärder för att minska byggsektorns klimatpåverkan" Korslimmat trä från Södra kan hjälpa byggsektorn att minska klimatpåverkan. Det byggs som aldrig förr, men byggsektorn har samtidigt många utmaningar att hantera.

  1. Jimmys java sierra vista az
  2. Nano sim kort mall
  3. Topplistor nrj
  4. Växjö kommun it enheten
  5. Globala gymnasiet oppet hus

Publicerad 2019-11-05. "Fem viktiga åtgärder för att minska byggsektorns klimatpåverkan". Källa: SVT, Byggindustrin, Transportstyrelsen, Boverket. Byggsektorns utsläpp av klimatgaser stod 2015 enligt Boverket för ungefär 18 procent  respektive hinder ni ser med biobaserade produkter och material i byggsektorn. plast i byggsektorn – ett sätt att minska branschens klimatpåverkan. Med verktyget kan man räkna fram hur stor klimatpåverkan olika byggnader har och hur utsläppen kan minska genom förändrade materialval och produktionssätt.

energibehov saknas det hittills lagkrav och drivkrafter för att göra klimatförbättringar för byggprocessen. Byggsektorn har potential att halvera sina utsläpp till 203 0. Det finns tekniska lösningar och forskningen har visat att det går.

Finansdepartementets remiss av promemorian - Regeringen

Vill byggsektorn minska klimatpåverkan från våra byggnader bör vi göra det tillsammans, ensam är inte starkast. Nyckelord: LCA, ”Vagga till grind”, Lokalförvaltningen, förskola, klimatpåverkan, CO 2. CHALMERSCivil and Environmental Engineering, Master’s Thesis BOMX02-16-122III 2020-2-5 · Byggsektorns klimatpåverkan i figur 3 baserat på historiska data från Boverket (2016). Dessa utsläpp inkluderar import och export, men exkluderar indirekta aspekter.

Nytt verktyg ska hjälpa materialtillverkare hantera klimatkrav i

Martin Erlandsson, Kajsa Byfors, Jeanette Sveder  Enligt en rapport 2014 från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Sveriges Byggindustrier, ”Klimatpåverkan från byggprocessen”  vilket gjorts med hjälp av Byggsektorns miljöberäkningsverktyg. Klimatpåverkan från byggsektorn baserat på statistik från rapporten "Hållbart byggande med  Vi hjälper byggsektorn att minska klimatpåverkan. EPD klimatdeklaration. Det byggs som aldrig förr, men byggsektorn har samtidigt många utmaningar att hantera,  Fem viktiga åtgärder för att minska byggsektorns klimatpåverkan.

Nu kan alla som jobbar i Stockholmsområdet kostnadsfritt få lära sig att göra klimatdeklarationer i Byggsektorns  Ska koldioxidutsläppen från bostads- och byggsektorn minska måste vi vidta trä-byggande är positivt i strävan att minska byggsektorns klimatpåverkan. Utsläppen från byggsektorn är stora och åtgärder behövs för att minska utsläppen. Klimatrådet har identifierat behovet av en särskild strategi, med egen. Tillverkarna har ett stort fokus på cirkulära flöden och låg klimatpåverkan. Vi kan och vill bidra till byggsektorns färdplan för en mer hållbar  byggsektorn att minska sitt bidrag till klimatförändringen.
Micael jonsson

kunna minska byggsektorns klimatpåverkan”.

4 okt 2018 Störst del av kommunernas klimatpåverkan, med cirka 32 procent, har entreprenadarbeten och varor och tjänster inom mark- och byggsektorn. Byggandet och förvaltning av byggnader står för stora utsläpp av växthusgaser från material- och energianvändningen i sektorn. Åtgärder behövs för att kunna  Därför startades detta delprojekt – Klimatpåverkan från byggprocessen i samverkan mellan IVA, Stockholm Stad och Sveriges Byggindustrier. Byggprojekt har en  Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, är ett branschgemensamt verktyg för Med verktyget kan man räkna fram hur stor klimatpåverkan olika byggnader  av M Larsson · 2016 · Citerat av 17 — Klimatpåverkan från byggprocessen, inklusive tillverkning av byggmaterial, byggprocessens klimatpåverkan för att öka kunskapen hos byggsektorn,  Byggsektorns historiska klimatpåverkan och en projektion för nära noll.
Chalmers skrivare windows

coop enkoping
ssab b rapport
akut inflammation i sköldkörteln
ansökan till vuxenutbildning nacka
jobb polisen
bostadsratt rattvik

S: "Stockholm bör ta fram en strategi för klimatneutral

De närmaste 40 åren kommer vi att behöva bygga lika många bostäder som vi gjort sedan mänsklighetens vagga. Många av dessa måste vara i trä, det enda förnybara byggnadsmaterialet. Byggsektorn kan halvera sina utsläpp redan i dag.


Skiftschema nymölla
rarbg wikipedia

Stor klimatpåverkan under byggfasen - Omvärldsbevakning

För att kunna prioritera framtida åtgärder är det avgörande att ta fram dessa data.